องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]25
4 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 28 ก.ย. 2565 ]46
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ [ 28 ก.ย. 2565 ]31
6 ประกาศ อบต.ป่าไม้งาม เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]54
7 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]62
8 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2565 ]65
9 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 เม.ย. 2565 ]99
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ [ 29 เม.ย. 2565 ]99
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 เม.ย. 2565 ]95
12 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 29 เม.ย. 2565 ]91
13 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]91
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 29 เม.ย. 2565 ]87
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 29 เม.ย. 2565 ]96
16 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]84
17 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]118
18 ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]116
19 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 25 มี.ค. 2565 ]105
20 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]158
 
หน้า 1|2|3|4|5|6