องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
  โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งช...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเ...

คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การให้บริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดำเนินการรวดเร็ว
ดำเนินการช้า
ไม่ดำเนินการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เลขที่ 4 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-4231-5830
E- mail: admin@pamaingam.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign