องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 167 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.๕-บ้านป่าไม้งาม ม.๒-บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2565 ]1
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกบ้านโนนนาดี ม.๕-บ้านป่าไม้งาม ม.๒-บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กส์ (e-bi [ 15 ส.ค. 2565 ]1
3 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]9
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายแยกป่าช้าบ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบบเตอรี่)รถดับเพลิง [ 7 เม.ย. 2565 ]40
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ ม.10 [ 25 มี.ค. 2565 ]44
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม ม.2 [ 25 มี.ค. 2565 ]34
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง ม.8 [ 23 มี.ค. 2565 ]40
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ ม.9 [ 23 มี.ค. 2565 ]42
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ ม.11 [ 23 มี.ค. 2565 ]43
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ม.1 [ 17 มี.ค. 2565 ]39
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.7 [ 17 มี.ค. 2565 ]41
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง จากสาย 0+000ถึงสาย 2+800บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ต.ค. 2564 ]91
14 ประกาศเอกสารจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ต.ค. 2564 ]91
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง จากสาย 0+000ถึงสาย 2+800บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 4 ต.ค. 2564 ]18
16 เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+800 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไม้งาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 [ 14 ก.ย. 2564 ]85
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) [ 1 ต.ค. 2563 ]91
18 ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด [ 10 ก.ย. 2563 ]94
19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 [ 10 ก.ย. 2563 ]107
20 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 [ 10 ก.ย. 2563 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9