องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :