องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]36
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]43
3 รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 เม.ย. 2565 ]36
4 การจัดองค์ความรู้ภายใน [ 14 ต.ค. 2558 ]89
5 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 14 ต.ค. 2558 ]98
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 14 ต.ค. 2558 ]89
7 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ป่าไม้งาม [ 13 ต.ค. 2558 ]99
8 แผนการจัดการความรู้ (KM) [ 1 มิ.ย. 2558 ]89