องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
การจัดการความรู้ (KM)


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :