องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]15
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]13
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561พัฒนา [ 14 ธ.ค. 2561 ]18
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]17
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]14
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]17
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]16
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]20
9 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]20