องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]34
2 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]29
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]89
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]88
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561พัฒนา [ 14 ธ.ค. 2561 ]93
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]89
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]84
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาสามปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]91
9 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]92
10 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 10 ธ.ค. 2558 ]108
11 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2558 ]84