องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู :www.pamaingam.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :