องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :