องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :