องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัตงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :