องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.pamaingam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]94
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]100
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]93
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]94
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]92
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]96
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]90
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2561 ]192
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เรื่องกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 [ 12 ธ.ค. 2560 ]159